LANGUAGE CHANGE

To change your language:

  1. Dial *500#
  2. Change language - Choose Option 3
  3. Kinyarwanda - Choose Option 1
  4. English - Choose Option 2
  5. Enter PIN to confirm